Zatwierdzenie prospektu oraz Harmonogram oferty publicznej.
15 maja 2008
 21:34,

RB 40/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 12 maja został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny spółki Elkop SA dotyczący 1 287 832 000 szt akcji serii C z prawem poboru o wartości 0,01 zł każda w związku z ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.

Harmonogram publicznej oferty:

-Dzień ustalenia prawa poboru 15 lutego 2008 r.
– Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych- 2 czerwca 2008 r.
– Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych- 11 czerwca 2008 r.
– Zapisy na Akcje Serii C nieobjęte w terminie wykonania prawa poboru oraz w Zapisach Dodatkowych – 19, 20 czerwca 2008 r.
– Zamknięcie Oferty Publicznej Akcji Serii C- 23 czerwca 2008 r.
– Przydział Akcji Serii C-23 czerwca 2008 r.

Zarząd emitenta informuje ,że prospekt emisyjny jest dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych:
– oferującego : DM POLONIA NET SA : www.polonia.com.pl
– GPW SA : www.gpw.com.pl
– emitenta: www.elkop.pl

Kolejne informacje związane z Ofertą Publiczną zostaną przekazane w raportach bieżących.