Zatwierdzenie aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego.
2 lipca 2007
 12:56,

RB 52/2007

Zarząd PE ELKOP SA z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 28 czerwca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu emisyjnego spółki ELKOP SA.
Aneks będzie dostępny w formie elektronicznej na stronach:
– oferującego: DM POLONIA NET SA – www.polonia.com.pl
– GPW SA – www.gpw.com.pl
– Emitenta – www.elkop.pl