Zatwierdzenie aneksów nr 1 i 2 do prospektu emisyjnego.
29 czerwca 2007
 12:55,

RB 51/2007

Zarząd PE ELKOP SA z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniach 25 i 27 czerwca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła odpowiednio aneks nr 1 i aneks nr 2 do prospektu emisyjnego Emitenta.
Zarząd Emitenta informuje również , że aneksy będą dostępne w formie elektronicznej na stronach :
– oferującego: DM POLONIA NET SA – www.polonia.com.pl
– GPW SA – www. gpw.com.pl
– emitenta – www.elkop.pl