Zarejestrowanie w KDPW S.A. praw do akcji serii B i akcji serii B PE ELKOP S.A.
22 czerwca 2007
 12:42,

RB 42/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 21 czerwca 2007 roku,że zgodnie z Uchwałą Nr 441/07 Zarządu KDPW S.A. z dnia 20 czerwca 2007 roku, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować :
1).5 551 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 0,29 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLELKOP00047, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału.

2).5 551 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 0,29 zł oraz oznaczyć je kodem PLELKOP00013, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta .

Zarejestrowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta w KDPW nastąpi w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia przez spółkę w KDPW dokumentów potwierdzajacych dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii B do skutku.

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta w KDPW nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez Emitenta w KDPW dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w rejestrze przedsiebiorców.

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLELKOP00047 oraz o liczbie praw do akcji , a także o zamknięciu kont prowadzonych do tych praw do akcji, zarejestrowaniu akcji pod kodem PLELKOP00013 oraz o liczbie akcji po dokonaniu rejestracji zostaną przekazane odrębnym komunikatem.