Zarejestrowanie Spółki zależnej ELKOP ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.
1 czerwca 2010
 21:18,

RB 26/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu dzisiejszym , że Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS zarejestrował w dniu 31.05.2010 roku pod nr KRS 0000357104 Spółkę zależną PE ELKOP SA – ELKOP ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie z kapitałem zakładowym 200.000 zł ( dwieście tysięcy złotych ) .
Kapitał zakładowy dzieli się na 4 000 ( cztey tysiące ) udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) . Objęte przez PE ELKOP SA 100% udziałów pokryte zostały aportem.
Przedmiotem działalności założonej spółki będzie wykonywanie robót elektromontażowych.

Prezesem Spółki zależnej został Pan Mariusz Saratowicz .

Mariusz Saratowicz w 1990 roku został absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, ukończył kierunek eksploatacji i utrzymania pojazdów. W 2005 r. uczestniczył w IX edycji Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych na Politechnice Śląskiej z zakresu przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji przemysłu ciężkiego.
Starając się aktualizować i rozszerzać swoją wiedzę w 2007 roku odebrał Dyplom Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania w zakresie Menadżer Europejski.
Swoją drogę zawodową rozpoczął w 1990 roku na stanowisku Starszego Inspektora ds. Eksploatacji Sprzętu Samojezdnego w PST PW Transgór w Chorzowie. Pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej, przez Kierownika Zaplecza Technicznego do Głównego Inżyniera ds. Zaplecza Technicznego i Ruchu Zakładu.
W 1997 roku podjął nowe wyzwania angażując się w rynek elektrotechniczny i wiążąc się formalnie z PH Eltrans S.C. co zaowocowało powstaniem ELTRANS Sp. z o.o., w której pełni funkcję Prezesa Zarządu od początku jej istnienia tj. 2000 roku.

Ukończone uczelnie:

•Politechnika Śląska
– Wydział Transport
– Kierunek Eksploatacja i utrzymanie pojazdów

•Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
– Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji przemysłu ciężkiego

•Podyplomowe Studia Menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim
– Wydział Zarządzania

Przebieg pracy zawodowej:

•XI 1990 r.– X 1995 – PST PW Transgór Chorzów
– Starszy Inspektor ds. eksploatacji pojazdów samochodowych
– Kierownik Zaplecza Technicznego
– Główny Inżynier ds. Zaplecza Technicznego i Ruchu Zakładu
– Przewodniczący Rady Pracowniczej
•XI 1995 r. – V 1997 r. – TEGONA Katowice Techniczno Górnicza S.A. Katowice
•V 1997 r. – VIII 1997r. – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Remontowe Urządzeń Górniczych Mysłowice
•VII 1997 r – ELTRANS S.C. – Wiceprezes Zarządu
•2000r. – ELTRANS Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Aktywność

•Członek Rady Izby – Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa
•Członek Rady Izby – Regionalna Izba Gospodarcza
•Członek Komisji Rewizyjnej – Izba Budownictwa z siedzibą w Katowicach
•Członek Komitetu Honorowego Katowickich Dni Elektryki – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Odznaczenia indywidualne:

•Srebrny Krzyż Zasługi RP – 2004 rok
•Medal im. Jana Maseraka – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej – 2007 rok
•Dyrektor górniczy II stopnia

Członkostwo

•Członek Rady Izby – Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa
•Członek Rady Izby – Regionalna Izba Gospodarcza
•Członek Komisji Rewizyjnej – Izba Budownictwa z siedzibą w Katowicach