Zarejestrowanie Spółki zależnej ELKOP ADMINISTRACJA Sp. z o.o.
15 kwietnia 2010
 21:05,

RB 21/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 14.04.2010 roku ,że Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS zarejestrował w dniu 02.04.2010 roku Spółkę zależną PE ELKOP SA – ELKOP ADMINISTRACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie z kapitałem zakładowym 50.000 zł ( pięćdzisiąttysięcy złotych ) .
Kapitał zakładowy dzieli się na 100 ( sto) udziałów po 500,00 zł (pięćset) . Objęte przez PE ELKOP SA 100% udziałów pokryte zostały wkładem pieniężnym.
Przedmiotem działalności założonej spółki będzie administrowanie nieruchomościami oraz majątkiem ruchomym Emitenta.
Prezesem Spółki zależnej został Pan Eugeniusz Lis .
Pan Eugeniusz Lis posiada wykształcenie wyższe techniczne , urodził się w 1950 roku
Kariera zawodowa :
w latach 1977 – 1994 – Fabud SA – Główny Inżynier
w latach 1994 – 1996 – HURT- BUD Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
w latach 2002 – 2008 – EL EKO SYSTEMS SA – Członek Zarządu , Prezes Zarządu
od roku 1996 jest zatrudniony w PE ELKOP SA na stanowiskach : specjalista ds marketingu ,
kierownik zespołu robót montażowych , kierownik kontraktu , do dnia objęcia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ELKOP ADMINISTRACJA Sp. z o.o. pełnił funkcję głównego specjalisty ds gospodarowania majątkiem.