Zamówienie.
28 listopada 2007
 17:17,

RB 99/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.11.2007 roku wpłynęło do Spółki podpisane Zamówienie nr SVAIMTPl/H/10/2007 od SIEMENS VAI MT Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji zasilania drukarki 7-kolorowej w zakresie dostaw materiałowych, montażu i pomiarów elektrycznych, w tym:
-rozbudowa rozdzielnicy RG,
-dostawa i montaż rozdzielnicy RSP,
-dostawa i wykonanie tras kablowych,
-dostawa i montaż instalacji uziemiającej i ochronnej do montowanych urządzeń.
Łączna wartość zamówienia wynosi 59 000 zł i będzie powiększona o należny podatek VAT.
Wykonanie dostawy i prac montażowych – do dnia 26.11.2007 roku.Termin ten jest uzależniony od daty udostępnienia frontu robót.