Zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta
29 września 2017
 18:36,

Raport bieżący nr 68/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.09.2017 r. powziął zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej _societas europaea – SE_ dla Emitenta w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że podjął decyzję o zapoczątkowaniu procedury uzyskania statusu Spółki Europejskiej w związku z tym, że upatruje szeregu korzyści jej akcjonariuszy jakie wiążą się z jego posiadaniem.

W szczególności Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej otwiera Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewnia należytą rozpoznawalność formy prawnej na terenie całej Unii Europejskiej wśród klientów i kontrahentów. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilność podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej.

Emitent informuje, że w celu osiągnięcia statusu Spółki Europejskiej zamierza w najbliższym czasie założyć podmiot w 100% zależny w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej a następnie przeprowadzić proceduję połączenia transgranicznego połączenia poprzez przejęcie podmiotu zależnego.

Emitent będzie o wszelkich istotnych czynnościach w ramach opisanej wyżej procedur informował na bieżąco w formie raportów.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu