Zakup farmy wiatrowej poprzez spółkę powiązaną od Emitenta
10 maja 2011
 21:53,

RB 14/2011

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że w dniu 10.05.2011r. otrzymał od swojej spółki powiązanej ELKOP ENERGY S.A. w Płocku informację o zawarciu przez jej spółkę zależną, w której ELKOP ENERGY S.A. posiada 100% udziałów – Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy przedwstępnej zakupu 6 elektrowni wiatrowych na Pomorzu.

Spółka Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 09.05.2011r. zawarła z osoba fizyczną przedwstępną umowę zakupu funkcjonującej od roku 2005 /2006 farmy wiatrowej składającej się 6 elektrowni wiatrowych VESTAS V20 o mocy znamionowej 100kW każda , z możliwością rozbudowy do 1 MW każda tj 6 MW łącznie wraz z infrastrukturą niezbędną do jej eksploatacji oraz prawem dzierżawy nieruchomości gruntowych, na których elektrownie są posadowione- akt notarialny Repertorium Nr 1202/2011. Elektrownie zlokalizowane są w województwie Kujawsko – Pomorskim. Dzień zawarcia umowy przyrzeczonej ustalony został na datę 07 czerwca 2011r. Łączny szacunkowy koszt rozbudowy farmy wiatrowej wraz z jej zakupem został wyliczony na kwotę 10,5 mln Euro, czyli ok. 40 mln zł netto.

Emitent informuje, że aktualnie posiada 1300 akcji w kapitale zakładowym spółki ELKOP ENERGY S.A. stanowiących 43,33% udziału w jej kapitale zakładowym.