Zakup akcji Spółki zależnej.
26 stycznia 2009
 22:55,

RB 9/2009

Zarząd PE Elkop S. A. zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2009 roku nabył 286 000 tys. akcji El- Eko Systems S.A i obecnie posiada 100% akcji spółki.

Zakup akcji związany jest z kontynuacją prac związanych z projektowaniem farm wiatrowych, oraz zwiększeniem konkurencyjności firmy w pozyskiwaniu zleceń projektowych.
El- Eko Systems S.A podpisał list intencyjny z podmiotem zagranicznym na projektowanie 100 MW farm wiatrowych w dwóch lokalizacjach w Polsce.
Obecnie prowadzone są także negocjacje z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi dotyczące projektowania farm wiatrowych.
El- Eko Systems S.A poszukuje obecnie terenów pod budowę farm wiatrowych w Polsce i w Bułgarii, a także gromadzi dokumentację do projektowania na własnych terenach zlokalizowanych w rejonie Dukla- Równe- Rymanów.

PE Elkop S.A nie wyklucza połączenia El- Eko Systems S.A z innym podmiotem działającym w branży Odnawialnych Źródeł Energii.