Zakup akcji spółki zależnej przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
11 lutego 2008
 18:47,

RB 13/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 8.02.2008 roku powziął informację o sfinalizowaniu 31.01.2008 roku umowy między firmą NIVA INWEST z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zabranieckiej 5 a n/w osobami fizycznymi, pełniącymi funkcje członków RN i Zarządu PE ELKOP S.A.
Przedmiotem umowy jest przeniesienie praw własności do akcji EL EKO SYSTEMS S.A. będącej spółką zależną Emitenta.
Przedmiotem transakcji był pakiet 40,5 % akcji , reprezentujących 40,5 % głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EL EKO SYSTEMS S.A.
Akcje nabyli:
Sławomir Olszewski-Członek Zarządu ELKOP S.A.,
Piotr Zalitacz-Przewodniczący RN ELKOP S.A.,
Małgorzata Rybak-Pierzyńska- Członek RN ELKOP S.A.,
Radosław Olszewski-Członek RN ELKOP S.A.
Bartosz Boszko

Na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu firmy EL ELKO SYSTEMS S.A. przedstawia się następująco:
56 % PE ELKOP S.A.
8,8 % Sławomir Olszewski
8,8 % Piotr Zalitacz,
8,8 % Małgorzata Rybak-Pierzyńska
8,8 % Radosław Olszewski
8,8 % Bartosz Boszko