Zakup akcji przez członka Rady Nadzorczej
1 kwietnia 2010
 21:03,

RB 19/2010

Zarząd PE ELKOP otrzymał w dniu 31.03.2010 roku informację , że Pan Mariusz Patrowicz członek Rady Nadzorczej w dniach 25/26 marca 2010 roku w ramach sesji zwykłej na rynku regulowanym nabył łącznie 913.409 akcji Spółki Elkop SA po cenie 0,01 zł za akcję.
Przed dokonaniem zakupu posiadał 165.677.577 akcji stanowiących 9,38% kap zakładow i tyle samo głosów na WZA, po transakcji w dniach 25/26 marca 2010 roku posiada łącznie 168.590.986 akcji , co stanowi 9,54% kap zakła i tyle samo głosów na WZA.