Zakup akcji przez członka Rady Nadzorczej
28 maja 2010
 21:16,

RB 25/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu wczorajszym , iż członek Rady Nadzorczej Pan Mariusz Patrowicz w dniach 21 – 27 maja 2010 roku w ramach sesji zwykłej oraz poza rynkiem regulowanym dokonał zakupu 1 235 548 szt akcji Emitenta (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem ) po cenie od 0,50 do 0,54 zł za akcję.

Przed dokonaniem transakcji Pan Patrowicz posiadał 3 430 915 szt. akcji PE ELKOP SA , co stanowiło 9,71% kapitału zakładowego Spółki ELKOP SA i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obecnie Pan Mariusz Patrowicz posiada 4 666 463 szt. akcji (słownie : cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy ) , co stanowi 13,21% kapitału zakładowego Spółki ELKOP SA i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jadnocześnie Pan Mariusz Patrowicz informuje , że w okresie najbliższych dwunastu miesięcy planuje zwiększenie zaangażowania w akcje spółki ELKOP SA.