Zakup akcji PE ELKOP SA przez spółkę zależną w celu umożliwienia procesu scaleniowego
24 marca 2010
 20:59,

RB 16/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację o zakupie w dniu 24 marca 2010 roku przez Spółkę zależną EL EKO SYSTEMS SA od Pana MariuszaPatrowicza poza rynkiem regulowanym 5 000 000 szt akcji Emitenta po cenie 0,01 zł ( 1 grosz) za akcję w celu umożliwienia przeprowadzenie procesu scaleniowego Spółki ELKOP SA co jest zgodne z podjętymi uchwałami NWZA z dnia 28 grudnia 2009 roku Spółka EL EKO SYSTEMS SA będzie uzupełniała niedobory scaleniowe.