Zakup akcji PE ELKOP SA przez Członka Rady Nadzorczej
21 stycznia 2010
 20:28,

RB 1/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 20.01.2010 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej- Pan Mariusz Patrowicz nabył w dniach 28,12.2009 – 31.12.2009 roku 233 785 akcji po cenie 0,01 zł. oraz w dniu 13.12.2009 roku dokonał zakupu akcji spółki PE ELKOP S.A. poza rynkiem regulowanym w ilości 12 356 465 sztuk po cenie 0,016 zł.
Łączna liczba akcji spółki PE ELKOP S.A. posiadanych przez Pana Mariusza Patrowicza wynosi 87.307.000 sztuk i tyle samo głosów na Walnym Zgomadzeniu Spółki.