Zakończenie postępowania upadłościowego.
3 stycznia 2007
 20:06,

RB 1/2007

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 2 stycznia 2007 roku, że po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2006 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział X Gospodarczy postanowił zakończyć postępowanie upadłościowe Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie.
Na mocy postanowienia z dnia 12 września 2006 roku zatwierdzony został układ zawarty pomiędzy PEPW ELKOP S.A. a wierzycielami.