Zakończenie negocjacji z potencjalnym nabywcą nieruchomości Spółki
6 marca 2020
 18:04,

Raport bieżący nr 11/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 05.02.2020 r. niniejszym informuje, że Emitent zakończył negocjacje z potencjalnym inwestorem zainteresowanym zakupem nieruchomości Spółki w Chorzowie. Emitent informuje, że strony nie osiągnęły porozumienia w zakresie istotnych warunków sprzedaży.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu