WZA-lista akcjonariuszy posiadających powyzej 5 % akcji i głosów.
27 lipca 2006
 20:08,

UNI-PL 17/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A.w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % akcji i głosów na ZWZA ELKOP S.A. w dniu 30 czerwca 2006 roku oraz po ogłoszonej przerwie w dniu 26 lipca 2006 roku.
W zgromadzeniu 30 czerwca 2006 r.uczestniczyło 10 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 268.911 akcji co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki.
W dniu 26 lipca 2006 roku w zgromadzeniu uczestniczyło 7 akcjonariuszy reprezentujących 243 618 głosów co stanowi 57,05 % kapitału zakładowego Spółki.
Lista akcjonariuszy Ilość głosów % w kapitale na ZWZ-30.06.06 % w kapitale na ZWZ-26.07.06 % w kapitale zakł.
1.Boszko Marian 36 868 13,71 % 15,13 % 8,63 %
2.Łódzka Specjalna
Strefa Ekon.S.A. 107 001 39,79 % 43,92 % 25,06 %
3.NIVA INWEST Sp.zo.o. 98 453 36,61 % 40,41 % 23,06 %
4.Płoskoń Piotr 24 280 9,03 % – 5,69 %