Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora przez PKO BP S.A.
27 marca 2014
 08:13,

RB 20/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, w dniu 26.03.2014 r. wypowiedział zawartą w dniu 18.06.2012 r. umowę na pełnienie funkcji animatora akcji Emitenta przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. – Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.
Zarząd informuje, że Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu jej wypowiedzenia z dniem 30.06.2014 r.