Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach spółki Elektrownie Wiatrowe S.A.
27 listopada 2006
 16:34,

UNI-PL 60/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje, iż w dniu 22 listopada 2006 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział XII Gospodarczy -Rejestru Zastawów wydał postanowienie nr KA.XII NsRejZa.16513/06/480 o wykreśleniu zastawu rejestrowego w wysokości 600.000 zł ustanowionego na 60.000 szt akcii Elektrownie Wiatrowe SA na rzecz Spółki El-Centrum SA.