Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2012
15 stycznia 2013
 13:22,

RB-W 1/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2012.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2012 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent ponad to informuje, że wszystkie raporty dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem: www.elkop.pl oraz w siedzibie w Chorzowie przy ul. Maronia 44.

Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w opublikowanych raportach na dzień publikacji niniejszego wykazu mogą być nie aktualne.

Załącznik: