Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2010
25 stycznia 2011
 22:13,

RB-W 5/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2010r.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2010r stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent ponadto informuje że wszystkie raporty dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.elkop.pl oraz w jego siedzibie przy ul. Maronia 44 w Chorzowie.

Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w opublikowanych raportach na dzień publikacji niniejszego wykazu mogą być nie aktualne.

2011-01-25-Zalacznik