Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości.
30 marca 2007
 23:16,

RB-W 27/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazywanych do publicznej wiadomości w 2006 roku.

Załączniki: