Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.
20 marca 2009
 23:11,

RB-W 20/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki: