Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości.
10 marca 2008
 20:03,

RB-W 20/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki: