Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ 19.06.2013 r.
19 czerwca 2013
 07:01,

RB 16/2013

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2013 r.

Akcjonariusz: DAMF Invest S.A.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 69.960.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 69.960.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 65,99 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 99,99%