Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2011 r.
1 lipca 2011
 12:11,

RB 31/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2011 r.

Akcjonariusz: ATLANTIS S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 21.271.747
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 21.271.747
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 31,04%
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100 %