Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2015 roku
30 czerwca 2015
 16:02,

Raport bieżący nr 27/2015

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku;
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 8.661.895;
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.661.895;
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 72,18 %;
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00 %.