Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku
29 kwietnia 2016
 12:22,

Raport bieżący nr 13/2016

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.04.2016 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 8.661.895
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.661.895
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 72,18 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00 %