Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2012 r.
28 czerwca 2012
 07:38,

RB 33/2012

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27 czerwca 2012 r.

Akcjonariusz: ATLANTIS S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 21.271.747
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 21.271.747
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 20,07%
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 30,71 %

Akcjonariusz: REFUS Sp. z o.o. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 47.997.627
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 47.997.627
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 45,28%
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 69,29 %