Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.05.2022 roku
25 maja 2022
 15:56,

Raport bieżący nr 4/2022

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.05.2022 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 23 618 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 23 618 000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 51,29 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
Anna Wiśniewska, Operator ESPI