Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 r.
20 czerwca 2024
 22:31,

Raport bieżący nr 19/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2024 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 23 650 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 23 650 000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 51,36 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 99.57 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu