Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2017 r.
20 czerwca 2017
 17:09,

Raport bieżący nr 54/2017

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.06.2017 roku:

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku:
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 32.500.001
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 32.500.001
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 32,99 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu