Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2014 roku
12 czerwca 2014
 13:40,

Raport bieżący nr 33/2014

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2014 roku.

Akcjonariusz: DAMF Invest S.A.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 11.247.482
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.247.482
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 74,27 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 99,99%