Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2018 roku
5 czerwca 2018
 17:09,

Raport bieżący nr 21/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 05.06.2018 roku.
Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.836.401
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.836.401
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 19,47 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu