Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 30.10.2014 roku
30 października 2014
 19:03,

Raport bieżący nr 68/2014

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.10.2014 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 11.784.981
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.784.981
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 77,82 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %