Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ 30.10.2014 r., kontynuacja 28.11.2014 r.
28 listopada 2014
 13:47,

Raport bieżący nr 89/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30.10.2014 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 roku

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30.10.2014 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 28.11.2014 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 11.784.981
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.784.981
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 77,82 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %