Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 18.01.2019 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 04.02.2019 r.
4 lutego 2019
 17:14,

Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 18.01.2019 r., które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 roku:

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 319.100.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 319.100.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 32,39 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu