Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015 r
21 grudnia 2015
 17:40,

Raport bieżący nr 46/2015

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 8.661.895
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.661.895
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 72,18 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %