Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 30.01.2014 r.
30 stycznia 2014
 08:56,

RB 7/2014

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.01.2014 r.

Akcjonariusz: DAMF Invest S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 77.921.630
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 77.921.630
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 73,51 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 99,99%