Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.12.2016 roku
28 grudnia 2016
 18:08,

Raport bieżący nr 24/2016

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28.12.2016 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 8.661.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.661.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 72,18 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %