Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.09.2018 roku
28 września 2018
 17:17,

Raport bieżący nr 62/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.09.2018 roku.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.849.246
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.849.246
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 24,61 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 99,99 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu