Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.01.2019 roku
18 stycznia 2019
 17:04,

Raport bieżący nr 2/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.01.2019 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 319.100.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 319.100.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 32,39 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 99,94 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu