Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.09.2019 roku
9 września 2019
 17:01,

Raport bieżący nr 33/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.09.2019 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.860.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.860.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 18,88 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu