Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.07.2017 roku
6 lipca 2017
 17:20,

Raport bieżący nr 59/2017

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 06.07.2017 roku:

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku:
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 31.910.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 31.910.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 32,39 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu