Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018 roku
3 stycznia 2018
 17:07,

Raport bieżący nr 1/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.01.2018 roku.

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 6.499.771
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6.499.771
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 32,99 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 99,99 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu