Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.12.2015 roku
1 grudnia 2015
 17:10,

Raport bieżący nr 41/2015

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 01.12.2015 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 8.661.895
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.661.895
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 72,18 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %