Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.03.2012 r.
2 marca 2012
 12:43,

RB 13/2012

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 01 marca 2012 r.

Akcjonariusz: ATLANTIS S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 21.271.747
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 21.271.747
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 31,04%
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 56,02 %

Akcjonariusz: REFUS Sp. z o.o. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 16.697.627
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 16.697.627
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 24,36%
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 43,97 %