Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA P E ELKOP S.A.
24 lipca 2010
 11:11,

RB 37/2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elkop S.A. (“Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 23 lipca 2010 roku:

1.Mariusz Patrowicz -4.741.305 głosów stanowiących 64,70% głosów na Zgromadzeniu i 13,41 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

2.Piotr Zalitacz -1.120.000 głosów stanowiących 15,28% głosów na Zgromadzeniu i 3,17% głosów w ogólnej liczbie głosów.

3.Roman Trębacz-551.952 głosy stanowiące 7,53% głosów na Zgromadzeniu i 1,56% głosów w ogólnej liczbie głosów.

4. Gabriela Derecka -382.000 głosów stanowiących 5,21% głosów na Zgromadzeniu i 1,08% głosów w ogólnej liczbie głosów.