Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011r.
8 lipca 2011
 07:39,

RB 33/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 07-07- 2011r. wybrała Kancelarię Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach, jako podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres pierwszego półrocza 2011r.

Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Katowicach przy ul. Floriana 15 oraz wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów od 1990r., pod nr ewidencyjnym 1695.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w przeszłości w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2010r. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.